Cronfa ar gyfer yr holl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cymeradwy

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn ddatganiadau o'r safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolion eu cyflawni wrth gyflawni swyddogaethau yn y gweithle, ynghyd â manylebau gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol. 

Darllenwch Mwy

 

CRONFA DDATA NOS – YMGYNGHORIAD RHAN 2

Nodwch eich awgrymiadau am welliannau i Wefan UK Standards ac adnoddau cysylltiedig.
Gellwch gyflwyno eich cynigion ar gyfer gwelliannau yma
Bydd yr ymgynghoriad yn cau 28 Gorffennaf 2024.

Digwyddiadau i ddod

Does dim eitemau i'w dangos yng ngwedd "Digwyddiadau i ddod" y rhestr.

Dewch o hyd i NOS yma

neu
Ailosod Pob Un

Sut i ddod o hyd i'r NOS cywir

3 cam hawdd i ddod o hyd i'r Safon Galwedigaethol Cenedlaethol cywir 

Nodwch Allweddeiriau neu RhCU/URN

Adnabyddir SGC trwy Rif Cofrestru Unigryw (RhCU/URN) a gellir defnyddio hwn i Chwilio. Gellir defnyddio allweddeiriau ar gyfer set ehangach o ganlyniadau. 

Dewiswch Sector Busnes (Set)

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

Dewiswch Alwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.

Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gellir defnyddio SGC mewn llawer o ffyrdd 

Cyflogwyr

Creu safonau cymhwysedd ar gyfer rolau a chyfrifoldebau gweithwyr. 

Ceiswyr Swyddi

Diweddaru CV, canfod gofynion swyddi o ran sgiliau a meini prawf perfformiad.

Darparwr hyfforddiant

Paratoi deunyddiau hyfforddi ar gyfer galwedigaethau penodol.

Unigolion

Ymchwilio i wahanol fathau o swyddi a gosod eu sgiliau/profiad yn erbyn y rhai sydd eu hangen.

Gweithwyr

Llunio swydd-ddisgrifiad a gwella cymhwysedd staff ar gyfer diwydiannau penodol.

Myfyrwyr

Casglu gwybodaeth ar gyfer deunyddiau astudio a dysgu gwahanol fathau o lefelau.

Sefydliad Addysgol

At bwrpas addysgu, creu deunyddiau cwrs ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.

Gweithiwr proffesiynol AD (HR)

Llunio swydd-ddisgrifiadau ar gyfer recriwtio staff newydd neu gynllun hyfforddi ar gyfer gwahanol fathau o swyddi.